Artikelen

De fundamentele golfvergelijking


In een bepaald medium verspreiden de golven zich met een bepaalde snelheid.

Dat wil zeggen, de snelheid van een golf hangt af van het medium waarin hij zich voortplant. Elektromagnetische golven verspreiden zich bijvoorbeeld in een vacuüm met een snelheid van 300.000 km in een enkele seconde!

Laten we de snelheid van golfvoortplanting relateren aan golfelementen die we al hebben gezien: frequentie en periode.

We weten al dat we voor een gegeven constante voortplantingssnelheid, dat wil zeggen voor een golf die zich voortplant zonder het medium te veranderen, hebben:

waarbij: v is de snelheid;

is de afgelegde afstand;

Het is de tijd.

Zoals we weten, de periode die de tijd is die nodig is om een ​​volledige cyclus te produceren, en de golflengte de breedte van een top plus een vallei, kunnen we concluderen dat de golf in een periode een golflengte aflegt.

waarbij: is de golflengte

T het is de periode

f is de frequentie

Volg de onderstaande situatie, waar we de voortplantingssnelheid, frequentie en periode van een golf zullen relateren.

Een periodieke golf geproduceerd op een string heeft een frequentie van 20 Hz en een golflengte van 2 m. Bereken je snelheid.

Daarom is de snelheid van deze golf 40 m / s

Omdat de snelheid van een golf in een bepaald medium constant is, kunnen we zien dat als we de frequentie verhogen, we de golflengte verminderen en vice versa.

We concluderen dan dat frequentie en golflengte dat zijn omgekeerd evenredige hoeveelheden.

Video: Labofun standaardmodel 3 quarks (Augustus 2020).