Weldra

Hoe het hart werkt


Werkend als een bom trekt het hart samen en zet uit. Als u bijvoorbeeld uw oor op de borst van een collega legt, hoort u de hartslag gemakkelijk.

De samentrekking van het hartspierstelsel wordt systole genoemd, ontspanning wordt diastole genoemd. Ten eerste treedt atriale systole op: bloed stroomt naar de ventrikels. Dan treedt ventriculaire systole op: bloed wordt getrokken in de longslagaders en in de aorta. Na systole komt hartspiersdiastole voor in de atria en ventrikels: de atria vult zich met bloed en het systole-proces begint opnieuw.

Afwisselend netjes, de systole en de diastole Ze zijn verantwoordelijk voor de bloedstroom in de bloedvaten.

Gemeten bloeddruk is de druk die door het bloed op de aortawanden wordt uitgeoefend nadat het door de linkerventrikel is vrijgegeven. Het is anders in systole en ventriculaire diastole.

De maximale arteriële druk komt overeen met het moment waarop de linkerventrik bloed in de aorta pompt en de aorta opgezwollen is. De minimale bloeddruk is al die aan het einde van de linker ventriculaire diastole.

De maximale arteriële druk komt overeen met 120 mm kwik, terwijl de minimale arteriële druk overeenkomt met 80 mm kwik. Dit zijn de normale waarden voor de populatie. Vandaar praten van 120 bij 80 of 12 bij 8 voor normale druk.

Via een apparaat genaamd bloeddrukmeter, bloeddruk kan worden gemeten door een arts of een gekwalificeerde arts. De waarde van bloeddruk is een belangrijk gegeven bij de beoordeling van de gezondheidstoestand van het cardiovasculaire systeem.