Opmerkingen

Community Dynamics


In een ecosysteem zijn er veel soorten interacties tussen de componenten van de verschillende soorten.

We kunnen de relaties tussen levende wezens aanvankelijk in twee groepen indelen: de intraspecifieke, die voorkomen tussen wezens van dezelfde soort, en de interspecifieke, tussen wezens van verschillende soorten. Het is gebruikelijk om relaties te differentiëren in harmonisch of positief en inharmonisch of negatief. In harmonischen is er geen schade aan een van de bijbehorende onderdelen, en in disharmonisch is er dat wel.

Voordat we elk type relatie tussen levende dingen behandelen, willen we eerst de betekenis van twee termen verduidelijken: leefgebied en ecologische niche.

De analogie die habitat vergelijkt met het adres van een soort en de ecologische niche met zijn beroep is klassiek. Als u individuen van een bepaalde soort in de natuurlijke omgeving wilt vinden, moet u ze in hun habitat zoeken. Uw opmerkingen over "de manier waarop ze leven" zullen indicaties zijn van de ecologische niche.

De ervaren visser weet waar hij een bepaald type vis kan vinden, welke aas hij moet gebruiken, of hij het min of meer moet laten zinken, in welke tijd van het jaar en op welk tijdstip van de dag of nacht hij het meest waarschijnlijk zal slagen. Hij moet daarom veel weten over het leefgebied en de ecologische niche van de vis waar hij het meest van geniet.

Video: Community Dynamics (Augustus 2020).