In detail

Fylogenieën tot stand brengen met cladogrammen


Door een groot aantal vergelijkende, betrouwbaardere kenmerken te hebben - anatomisch, embryologisch, functioneel, genetisch, gedrag, enz. - Biologen die geïnteresseerd waren in de classificatie van levende wezens, konden consistentere veronderstellingen maken over de evolutie van grote groepen.

Onder invloed van het werk van Wili Hennig - een Duitse wetenschapper, expert in insecten - kwamen de kenmerken in cladogrammen.

In dit type diagram wordt een lijn gebruikt waarvan het punt van oorsprong - de wortel - een waarschijnlijke vooroudergroep (of soort) symboliseert. Van elk knooppunt komt er een filiaal, wat leidt tot een of meer terminalgroepen. Met cladogrammen kan een vergelijking worden gemaakt tussen de primitieve kenmerken - die bestonden in voorouderlijke groepen - en de afgeleide - gedeeld door groepen die erop volgden.


Klik om te vergroten